Пачовський Василь Миколайович

Український поет

Народився 12 січня 1878 р. в с. Жуличі на Львівщині в родині священика. Навчався в Золочівській та Львівській гімназіях, згодом у Львівському та Віденському університетах. Після навчання працював учителем української академічної гімназії.

Брав участь у заснуванні й діяльності літературної групи «Молода муза», що існувала у Львові в 1907—1913 рр. Програмні засади цієї групи ґрунтувалися на ідеях модернізму.

Пилипенко Сергій Володимирович(псевдоніми: Сергій Сліпий, Плугатар Та Ін.)

Український письменник і публіцист

Народився 16 липня 1891 р. у Києві в родині народного вчителя. Брав участь у революційних подіях 19Ю5— 1907 рр. З 1909 р. навчався на слов'янському відділенні філо­логічного факультету Київського університету. Виявив глибокий інтерес до фольклору слов'ян, написав дослідження про серб­ський епос. Проте в 1912 р. був виключений з університету за розповсюдження нелегальної літератури.

Панів Андрій Степанович

Український літератор ,науковець, педагог, видавець

Народився ЗО вересня 1899 р. в с. Проруб (нині у складі І м. Білопілля Сумської області) в родині волосного писаря. Закінчив Курську вчительську семінарію та Харківський Інститут народної освіти (1925). У 1918—1920 рр. Вчителював у залізничних школах на станціях Лиман та Ізюм Північно- Донецької залізниці. Згодом повернувся в с. Коров'яківці, де колись сам здобував початкову освіту, й очолив місцеву школу.

Олізар Нарцис Пилипович

Український письменник, публіцист

Павлович Олександр Іванович

Український поет, фольклорист, етнограф, педагог, громадський діяч

Народився 19 вересня 1819 р. в с. Шариське Чорне (За­карпаття). У 1847 р. закінчив Трнавську духовну се­мінарію, де вивчав поетику, риторику, філософію, літературу польських, німецьких, чеських та словацьких авторів.

Величезний вплив на О. Павловича справила поезія А. Міцкевича. В 1845 р. він почав писати «руські та польські вірші». Під час навчання у Трнаві формувалося його поетичне бачення світу.

Ольжич Олег Олександрович (справжнє Прізвище — Кандиба)

Український поет, учений і громадський діяч

Осьмачка Тодось Степанович

Український поет

Народився 16 травня 1895 р. в с. Куцівка на Київщині (нині Черка-щина) в селянській родині. В українську поезію прийшов на початку 20-х років XX ст.

Перший твір — поема «Думи солдата» (1916), спрямований проти російського царату і тодішньої війни, — до нас не дійшов. За написання і поширення твору серед вояків потрапив під військово-польовий суд. Від розстрілу врятували жовтневі події 1917 р. Брав активну участь у національно-державному відрод­женні України, вчителював, багато писав.

Олесь Олександр (справжнє Прізвище — Кандиба Олександр Іванович)

Український поет початку XX ст.

Народився 5 грудня 1878 р. на хуторі Кандиби поблизу Білопілля (нині Сумська область). Першого вірша написав у 9 років. Навчався у Дергачівському хліборобському училищі. У 1902 р. закінчив Харківський ветеринарний інститут, працював у Києві за фахом.

Нечуй-Левицький Іван Семенович (справжнє Прізвище — Левицький)

Український письменник, етнограф і педагог

Народився 25 листопада 1838 р. в містечку Стеблів на Черкащині у родині священика. У 1848—1852 рр. на­вчався в Богуславському духовному училищі, у 1853—1859 рр. — у Київській духовній семінарії. У 1865 р. закінчив Київську духовну академію зі званням магістра богослов'я. Наполегливо займався самоосвітою — вивчав французьку й німецьку мови, читав твори Марка Вовчка, О. Пушкіна, М. Гоголя, Дайте, М. Сервантеса, Т. Шевченка.

Муратов Ігор Леонтійович

Український письменник і публіцист

Народився 28 липня 1912 р. в Харкові у родині служ­бовця. 1930 р. закінчив хімічну професійно-технічну школу, працював на заводі «Електросталь», на Харківському тракторному заводі. У 1939 р. закінчив філологічний факультет Харківського університету, після чого був редактором газети «За повернення на Батьківщину». Того ж року пішов до війська — брав участь у поході Червоної армії до Західної України, Західної Білорусії, у війні з білофінами. Був учасником Великої Вітчиз­няної війни, потрапив до концтабору.

Мордовець (Мордовцев) Данило Лукич

Український та російський письменник, публіцист, історик

Народився 19 грудня 1830 р. у козачій слободі Данилівці-на-Дону (нині смт Волгоградської області) в ро­дині управителя поміщицьких маєтків. Вчився в Саратовській гімназії, Казанському, потім Петербурзькому університетах. У 1854 р. закінчив навчання із золотою медаллю. Ще в сту­дентські роки в Казані збирав усну народну творчість на Дону, робив переклади для І. Срезневського.

Мирний Панас (літературний Псевдонім Рудченка Панаса Яковича)

Український письменник

Народився 13 травня 1849 р. у сім'ї дрібного служ­бовця. У 1862 р. закінчив Гадяцьке повітове училище.

У 1863—1871 рр. служив канцеляристом у Гадячі, Прилуках та Миргороді. З 1871 р. жив у Полтаві, працював у губернсько­му казначействі та казенній палаті. 1914 р. дістав чин дійсного статського радника.

До ранніх літературних спроб письменника належать вірші, драми та оповідання, більшість з яких лишилися незавершеними («Голодні годи», «Ганнуся», «Палійка», «Карло Карлович» та ін.).

Малишко Андрій Самійлович

Український поет і громадський діяч

Мамонтов Яків Андрійович (псевдоніми: Я. Лірницький, Я. Пан)

Український драматург і театрознавець

Народився 4 листопада 1886 р. в с. Стрілиця (нині с. Шапошникове Сумської області) в селянській родині. Навчався в Дергачівському сільськогосподарському училищі. Після училища певний час працював агрономом на Курщині. 1914 р. закінчив Московський комерційний інститут, захистив кандидатську дисертацію «Проблема естетичного виховання» на здобуття вченого ступеня кандидата наук.