Олександр Андрійович Голуб

 Олександр Андрійович Голуб
Син А.М.Голуба (1951 р.н.), — доктор хімічних наук, професор Київського університету ім. Тараса Шевченка. Закінчив хімічний факультет цього університету, аспірантуру, з 1977 р. — на викладацькій роботі на кафедрі неорганічної хімії. 1981 року захистив кандидатську дисертацію «Координаційні сполуки Ванадію(ІУ) у розчині та на поверхні аеросилу », 2002 року — докторську дисертацію  Структурні особливості комплексоутворення на поверхні». Наукові дослідження присвячені впливу хімічних змін дисперсних носіїв на рівноваги комплексоутворення та будову координаційних сполук, синтезу сполук на поверхні з важливими каталітичними, медико- біологічними та фізичними властивостями, із застосуванням в екологічній хімії. Один із розробників сучасної української хімічної номенклатури. Автор 150 наукових, науково-методичних праць, кількох посібників з хімічної номенклатури і термінології, довідників з небезпечних хімічних сполук.