Леонід Макаров

Леонід Макаров

Генерал-майор Макаров Леонід Олександрович очолював Перше управління Комітету державної безпеки Української РСР з липня 1984року по серпень 1989 року.

Народився Л. О. Макаров ЗО жовтня 1934 року у м. Ленінграді, в сім'ї робітників. Одночасно із серед­ньою освітою здобув і спеціальну, закінчивши у 1953 році Ленінградський хіміко-комунальний тех­нікум. Військова служба Л. О. Макарова в органах державної безпеки розпочинається із навчання у 1955 році на курсах 305-ї школи Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР. Протягом року після закінчення, до вересня 1956 року, він працює розвід­ником 3-го відділення 7-го відділу Управління Комі­тету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР по Ленінградській області. У подальшому його направле­но на навчання до інституту іноземних мов КДБ СРСР, який він закінчує у 1960 році і отримує військове зван­ня лейтенанта.

Після закінчення інституту Л. О. Макаров упро­довж семи років проходить службу в Управлінні КДБ

при РМ СРСР по Ленінградській області. Майже рік, з липня 1960 року по червень 1961 року, — спочатку молодшим, а згодом оперативним уповноваженим 2-го відділу.

Після цього його переводять до підрозділу зовніш­ньої розвідки вищезазначеного Управління КДБ, де Л. О. Макаров призначається оперуповноваженим, а з серпня 1964 року — старшим оперуповноваженим 1-го відділу. Того ж року він закінчує 101-у школу КДБ при РМ СРСР.

Після призначення до Центрального апарату Комі­тету держбезпеки, з 1968 до 1984 року, Л. О. Макаров працює старшим оперуповноваженим, помічником начальника відділу, начальником напрямку, заступ­ником начальника відділу, начальником відділу ПГУ КДБ при РМСРСР.

У подальшому, з липня 1984 року, Л. О. Макаров очолює підрозділ зовнішньої розвідки — Перше управ­ління КДБ Української РСР. На цій посаді 31 жовтня 1987 року йому присвоєно військове звання генерал- майора.

Через п'ять років, після роботи в Україні, у серпні 1989 року його переведено до Центрального апарату і призначено начальником 1-го відділу ПГУ КДБ СРСР.

За бездоганну багаторічну службу в органах державної безпеки Л. О. Макаров нагороджений медалями «За бездоганну службу» 3-го ступеня (1963 рік), «За бездоганну службу  2-го ступеня (1968 рік), «За бездо­ганну службу» 1-го ступеня (1973 рік), знаком «По­чесний співробітник держбезпеки» (1984 рік), а також Почесною Грамотою Верховної Ради Українсько! РСР (1986 рік).