Володимир Стирне

Володимир Стирне

Комісар держбезпеки 3-го рангу Стирне Володимир Андрійович очолював 3-й відділ (розвідувальний ) Управління державної безпеки Народного комісаріату внутрішніх справ Української РСР з липня по жовтень 1937року.

Народився В. А. Стирне у 1897 році в м. Мітава Курляндської губернії (теперішня Латвійська Респуб­ ліка) у родині військового. У1917 році закінчив 1-у кла­сичну московську гімназію, після чого — два курси фізико-математичного факультету Московського універ­ситету. Розпочав свою трудову діяльність В. А. Стирне у червні 1917 року помічником завідуючого переписувальної дільниці статистичного відділу Московської міської Ради. Згодом, у травні 1918 року, був призначений інструктором із ущільнення житлової ради Виконавчо­го комітету Хамовницької районної Ради м. Москви.

У квітні 1919 року його призначено інструктором Киргизького Політичного відділу Південної групи Східного фронту, а в жовтні того ж року — завідуючим підвідділом народної освіти Східно-Киргизького рево­люційного комітету (м. Оренбург). З травня по грудень 1920 року В. А. Стирне працював секретарем, заступ­ником представника Киргизького революційного комі­тету при Всеросійському Центральному Виконавчому Комітеті у Москві. У грудні 1920 року В. А. Стирне призначено заступником завідуючого Організаційним відділом Народного комісаріату у справах національ­ностей РРФСР.

Від квітня 1921 року розпочинається його військова служба в органах державної безпеки на посаді поміч­ника начальника 14-го спеціального відділення Особ­ливого відділу Всеросійської надзвичайної комісії при Раді Народних Комісарів РРФСР, яку він обіймав до грудня цього ж року. Потім його призначено уповнова­ женим 4-го спеціального відділення Іноземного відділу ВНК при РНК РСФРР. У травні 1921 року В. А. Стирне тимчасово виконує обов'язки начальника 14-го спеці­ального відділення Особливого відділу ВНК при РНК РРФСР, а у грудні цього ж року його призначають на згадану посаду, де він проходить службу до червня 1922 року.

Протягом червня — вересня 1922 року В. А. Стирне працює на посадах спочатку начальника 1-го відділен­ ня, згодом — заступника начальника Східного відділу ДПУ НКВС РРФСР. У жовтні 1922 року В. А. Стирне очолює Контррозвідувальний відділ Повноважного представництва ДПУ РРФСР по Туркестану. Від берез­ ня по жовтень 1923 року працює вже уповноваженим Контррозвіду-вального відділу ДПУ НКВС РРФСР/ Об'єднаного ДПУ при РНК СРСР, після чого очолює 4-те відділення Контррозвідувального відділу в зазначеному органі держбезпеки. У серпні 1924 року його признача­ють тимчасово виконуючим обов'язки помічника начальника Контррозвідувального відділу Об'єднаного ДПУ при РНК СРСР, а у жовтні цього ж року — поміч­ником зазначеного відділу, де він працює до вересня 1930 року.

У подальшому В. А. Стирне обіймає посаду помічни­ка начальника Особливого відділу Об'єднаного ДПУ при РНК СРСР. Протягом вересня 1930 року — вересня 1931 року він очолює 1-е відділення Особливого від­ділу Об'єднаного ДПУ при РНК СРСР, а згодом стає начальником Особливого відділу Повноважного пред­ставництва Об'єднаного ДПУ при РНК СРСР по Уралу. У грудні 1933 року В. А. Стирне призначено заступ­ником повноважного представника Об'єднаного ДПУ по Івановській промисловій області. У вересні 1935 року він очолює Управління Народного комісаріату внутрішніх справ по Івановській промисловій області, стає комісаром держбезпеки 3-го рангу. Протягом липня — жовтня 1937 року В. А. Стирне очолював 3-й відділ (розвідувальний) Управління дер­жавної безпеки Української РСР.За час служби в органах державної безпеки В. А. Стир­не нагороджений орденом Червоного Прапора (1926 рік), бойовою зброєю (1927 рік) та двічі — знаками «Почесний працівник ВНК-ДПУ» (1927 та 1936 роки).

У жовтні 1937 року В. А. Стирне був заарештова­ний, засуджений та в листопаді 1937 року розстріля­ний.