Ільницький Василь Степанович

Поет, прозаїк, історик, педагог, видавець, громадський діяч

Народився 22 квітня 1823 р. в с. Підпечери Тисменицького повіту на Станіславщині (нині Івано-Фран­ківська область) у сім'ї священика.

Збанацький Юрій Оліферович

Український письменник

Народився 1 січня 1914 р. в с. Борсуків (нині Черні­гівської області). 1937 р. закінчив Ніжинський педа­гогічний інститут. Учителював, був на партійній та журналіст-­ській роботі.

Зарудний Микола Якович

Український драматург

Народився 20 серпня 1921 р. в с. Оріховець на Київ­щині в родині вчителя. Тут пройшло його дитинство. Згодом сім'я переїхала в с. Великі Хутори на Вінниччині, де

М. Зарудний закінчив десятирічну школу (1939).

Початок літературної творчості припадає саме на роки навчан­ня. Першою спробою був переклад українською мовою твору Дж. Лондона «Мартін Іден». Як активний учкор він отримав від Вінницького обкому комсомолу путівку до Інституту жур­налістики у Харкові. Навчаючись в інституті, почав писати опо­відання.

Забіла Віктор Миколайович

Український поет-романтик

Народився у 1808 р. на хуторі Кукуріківщина (нині с. Забілівщина Борзнянського району Чернігівської об­ласті) в родині поміщика. У 1822—1824 рр. навчався у Ніжинській гімназії вищих наук водночас з М. Гоголем. Однак через скрутне матеріальне становище навчання не завершив і 1825 р. вступив на військову службу. Вийшовши на початку 30-х років у відставку, оселився у батьковому маєтку, працював завіду­вачем поштової станції в Борзні.

Епік Григорій Данилович

Український письменник

Народився 17 січня 1901 р. в с. Кам'янка під Кате­ринославом у сім'ї робітника. Закінчив сільську шко­лу. З 1916 р. працював у залізничних майстернях, конторщиком на складі. 1919 р. став добровольцем Першого Ново-Московського повстанського полку, брав участь у революційних подіях.

Згодом переїхав до Полтави, був інструктором політпросвіти, секретарем і головою повітового виконкому. З 1922 р. працював у

Заревич Федір Іванович (псевдоніми: Юрко Ворона, Ф Чорногір Та Ін.)

Український письменник, публіцист і видавець

Народився ЗО вересня 1835 р. у м. Славське (нині смт Сколівського району Львівської області) в родині священика.

Навчався у гімназіях м. Станіслава та Самбора, але закінчити цей навчальний заклад не вдалося, оскільки його було виклю­чено за участь в учнівському русі, що протистояв шовіністич­ним настроям і нападкам польської молоді. Трудову діяльність розпочав дрібним службовцем. У 60-х роках був активним дія­чем народовського руху.

Дріянський Єгор Едуардович

Російський і український письменник

Народився 5 травня 1812 р. у с. Кошари (нині Сумської області) в сім'ї селянина. У 1829—1831 рр. навчався в Ніжинській гімназії вищих наук. Український побут, в якому формувався майбутній письменник, захопленість М. Гоголем вплинули на характер його творчості. Перший опублікований твір — повість «Одарка Квочка» (1850, журнал «Московитянин»).

Є. Дріянський був членом гуртка «Московитянин», учасни­ки якого гуртувались навколо драматурга О. Островського. Во­ни познайомились у 1850 р. і зберегли на все життя дружні сто­сунки.

Духнович Олександр Васильович

Український письменник, просвітитель, культурний діяч

Народився 24 квітня 1803 р. в с. Тополя Гулинського округу на Пряшівщині (нині Словаччина) в родині сільського священика.

У 1821 р. закінчив Ужгородську гімназію, у 1827 р. — духов­ну семінарію. З 1844 по 1865 р. працював у Пряшеві домашнім учителем, урядовцем у єпископській канцелярії, священиком і каноником, потім викладав російську мову в Пряшевській гімназії.

Соціально-політична діяльність О. Духновича була спрямо­вана на захист Закарпаття від його зугорщення, за що в 1848 р. зазнав гострих переслідувань.

Довгалевський Митрофан (світське Ім'я Михайло)

Український письменник і вчений першої половини XVIII ст.

Досвітній Олесь (справжнє Прізвище — Скрипаль Олександр Федорович)

Український письменник і публіцист

Народився 8 листопада 1891 р. в повітовому містечку Вовча (нині Вовчанськ) на Харківщині в багатодітній родині дрібного крамаря. Екстерном закінчив гімназію. З 1912 р. навчався на фізико-математичному факультеті Петербурзько­го університету. За участь у революційному русі його було виключено.

Дмитерко Любомир Дмитрович

Український письменник, публіцист і громадський діяч

Народився 18 березня 1911 р. в м. Винники Львівської області. Навчався в Кам'янець-Подільському інституті народної освіти (1928—1929). Перша збірка оповідань «Вітер зі Сходу» вийшла друком у 1930 р. У 30-х роках були опубліковані також по­етичні збірки «Іду!», «Молода земля», «Книга боротьби» та ін.

Десняк Олекса Гнатович (справжнє Прізвище — Руденко)

Український письменник

Народився 17 березня 1909 р. в с. Бондарівка Сосницького району на Чернігівщині в родині бідного селянина. Навчався у Борзнянській сільськогосподарській про­фесійній школі, в цей час написав свої перші твори («Рибка», «Село Бондарівка на Конотопщині», «Навесні»).

У 1931 р. закінчив Чернігівський інститут соціального вихо­вання. Друкувався в альманахах, газетах, журналах.

Упродовж 1931—1932 рр. поєднував вчительську й літератур­ну діяльність. З 1932 р. обіймав посаду літературного працівника газети «Більшовик».

Дніпрова Чайка (літературний Псевдонім Василевської Людмили Олексіївни)

Українська письменниця і перекладачка.

Народилася 1 листопада 1861 р. в с. Карлівка (нині Зелений Яр) Миколаївської області в родині свяще­ника. Дитинство й молодість минули на півдні України.

Псевдонім вибрала, виходячи з українознавчого спрямуван­ня своїх творів. Дніпрова Чайка — це морально-психологічне мотивування письменницької вільної волі, свободи не тільки особистої, а й усього українського народу. 1879 р. закінчила Одеську гімназію, вчителювала у сільських школах Херсонської губернії. Своїм вихованцям прищеплюва­ла любов і шану до української мови та рідного краю.

Гулак-Артемовський Петро Петрович

Український поет, просвітник

Грінченко Борис Дмитрович

(псевдоніми: Василь Чайченко, Л. Яровенко та ін.)

Український письменник, просвітитель, педагог, етнограф, організатор видавничої справи

Народився 9 грудня 1863 р. на хуторі Вільховий Яр на Харківщині (нині Сумська область) в родині відстав­ного офіцера.

Багатогранна спадщина Б. Грінченка, на жаль, мало вивчена, повністю не видана, значна частина його праць надрукована у російських і галицьких періодичних виданнях кінця XIX ст. Сучасні дослідники намагаються уникнути як ідеалізації спад­щини цього діяча, так і вульгарно-соціологізаторського спотво­реного її аналізу.