Хоткевич Гнат Мартинович

Український письменник, фольклорист, актор, мистецтвознавець

Чечвянський Василь Михайлович(справжнє Прізвище — Губенко; Псевдонім — Василь Губинський)

Український письменник-гуморист, публіцист

Народився 11 березня 1888 р. на хуторі Чечва поблизу м. Грунь Полтавської губернії (нині Охтирський район Сумської області) у селянській родині. Брат Остапа Вишні.

У 1907 р. закінчив військово-фельдшерську школу. Служив військовим чиновником у царській армії. Був у лавах Червоної Армії, брав участь у громадянській війні.

Ходченко Павло Семенович

Український письменник

Народився 15 січня 1880 р. на хуторі Лук'янівка (нині Миколаївської області) в сім'ї селянина наймита. У 1908 р. екстерном склав іспит на звання народного вчителя і працював у школах Одеського земства. Протягом 1914—1917 рр. перебував на фронтах першої світової війни. Певний час після війни вчителював, а в 1920 р. пішов до Червоної армії. По закі­нченні війни працював на різних посадах у виконкомах Мико- лаївщини.

Тютюнник Григір (Григорій) Михайлович

Український письменник

Народився 5 грудня 1931 р. у с. Шилівка Полтавської області. З шестирічного віку ріс на Донеччині. Під час війни пішки прийшов до рідного села, зазнавши в дорозі не лише фізичних, а й глибоких моральних страждань, що й відбилося на його творчості.

Військову службу відбував у Владивостоці, де навчався у вечірній школі; тоді ж і пробував писати. Значний вплив на його літературні смаки й уподобання справив його брат по батькові — український письменник Григорій Тютюнник.

Турчинська Агата Федорівна

Українська письменниця

Народилася 11 лютого 1903 р. в містечку Куликів Львівської області. З 1915 р. проживала в Києві. На­вчалася у Київській музичній школі разом із 3. Гайдай і Г. Ве-рьовкою. Написала лібрето до опери під назвою «Русалка», створила одноактівку «Тарас в неволі». У 1926 р. закінчила Київ­ський інститут народної освіти. Того ж року почала друкуватися.

Устиянович Микола Леонтійович

Український письменник і громадський діяч

Народився 7 грудня 1811 р. у м. Миколаєві Львівської області в родині урядовця. Закінчив Львівську духов­ну семінарію (1838), навчався на філософському факультеті Львівського університету. Познайомившись із М. Шашкевичем, став пропагандистом ідей «Руської трійці». Після опублікування 1836 р. українською мовою елегії «Сльоза на гробі Михаїла барона Грасевича» потрапив під нагляд австрійської поліції.

Турчанінова Ганна Олександрівна

Українська і російська письменниця

Народилася 8 грудня 1774 р. Писати почала ще в юності. Освіту здобувала в Петербурзі та за кордо­ном — в Англії і Франції. Була добре обізнана зі стародавнім мистецтвом.

Друкувати вірші почала з 1798 р. в часописах «Приятное и полезное препровождение времени» та в «Чтениях и беседе любителей русского слова». Критика схвально оцінила її пере­клади з латинської мови.

Тичина Павло Григорович

Український поет, державний і громадський діяч

Народився 27 січня 1891 р. в с. Піски (нині Бобровицького району Чернігівської області) в багатодітній родині сільського дяка. З дитинства був змушений заробляти собі на хліб, співаючи в церковному хорі. Навчався в бурсі, а потім — у Чернігівській духовній семінарії. Саме тут вирішилася його подальша доля: один із викладачів семінарії — художник і поет М. Жук познайомив здібного учня з М. Коцюбинським. П. Тичина став відвідувати його «суботи», на які збиралися поети-початківці з Чернігова і навколишніх населених пунктів.

Тиктор Іван

Громадський діяч і видавець

Народився 6 червня 1896 р. в с. Красне (нині населений пункт Бузького району Львівської області) в селян­ській родині. Навчався в гімназіях Львова та Рогатина.

З 1914 р. був у легіоні Українських січових стрільців. Брав участь в українсько-польській війні 1918—1919 рр.

Вивчав право у Львівському (таємному) українському уні­верситеті. Належав до Української військової організації.

Таран Феодосій Прохорович(справжнє Прізвище — Гончаренко; Псевдонім — Ф. Мосенко)

Український публіцист

Народився 11 квітня 1897 р. у с. Постав-Мука (нині Чорнуський район Полтавської області) в заможній родині. Навчався на фізико-математичному факультеті Харківського університету. У 1924—1925 рр. був слухачем вищих повторних курсів для відповідальних працівників при ЦК КП(б)У. У 1925 р. став відповідальним секретарем газети «Вісті ВУЦВК».

У 1927 р. працював спочатку заступником директора, зго­дом редактором газети «Комуніст». У своїх матеріалах висвітлював проблеми реконструкції народного господарства, раціо­налізації промисловості.

Теліга Олена Іванівна

Поетеса, публіцист і політична діячка

Народилася 21 липня 1907 р. у Петербурзі в сім'ї про­фесора Івана Шовгенова. З дитинства виховувалася на високій російській культурі, проте згодом повністю при­святила себе українській ідеї. 1917 р. родина переїхала до Києва.

У Києві вступила до жіночої гімназії і вперше почала вивча­ти українську мову. Батько викладав у Київському політехніч­ному інституті й обіймав посаду міністра шляхів в уряді Україн­ської Народної Республіки, а старший брат Андрій пішов до Української армії.

Стешенко Іван Матвійович

Український літературознавець, письменник, публіцист

Народився у Полтаві 24 червня 1873 р. в родині від­ставного унтер-офіцера. Закінчивши сім класів гім­назії, подорожував селами, ознайомлювався з побутом та зви­чаями українського народу. У 1892 р. вступив до Київського університету, який закінчив через чотири роки, отримавши сріб­ну медаль за працю із сербсько-хорватської літератури «Станко Враз і його поезія».

Суровцева Надія Віталіївна

Українська письменниця

Народилася 18 березня 1896 р. в Києві у родині інте­лігенції. У 1903 р. родина переїхала до Умані. Закін­чивши місцеву гімназію, вступила на історико-філологічний факультет Петербурзького університету, в якому навчалася до 1917 р.

Старицький Михайло Петрович

Український письменник, перекладач, культурний і громадський діяч, організатор професійного театру

Народився 14 грудня 1840 р. в с. Кліщинці Черкаської області в небагатій поміщицькій родині. Рано зали­шився сиротою. Був узятий на виховання в родину материного двоюрідного брата В. Лисенка, батька українського композитора М. Лисенка.

Стельмах Михайло Панасович

Український письменник

Народився 24 травня 1912 р. у с. Дяківці на Вінниччині в селянській родині. Навчався у Вінницькому педа­гогічному технікумі. 1933 р. закінчив Вінницький педагогічний інститут. Працював учителем на Київщині, записував народні пісні й легенди, почав складати власні вірші.

Вітчизняну війну зустрів гармашем-зв'язківцем. Двічі був поранений. Після тяжкого поранення в боях під Львовом пра­цював у редакції газети «За честь Батьківщини».