Суровцева Надія Віталіївна

Українська письменниця

Народилася 18 березня 1896 р. в Києві у родині інте­лігенції. У 1903 р. родина переїхала до Умані. Закін­чивши місцеву гімназію, вступила на історико-філологічний факультет Петербурзького університету, в якому навчалася до 1917 р.

Після Лютневої революції повернулася до Києва. Працюва­ла в Центральній раді, а за часів Гетьманщини — у секретаріа­ті Міністерства закордонних справ. 31 грудня 1918 р. з пред­ставниками дипломатичної місії тодішнього уряду України емі­грувала до Австрії. Перебуваючи в еміграції, закінчила філо­софський факультет Віденського університету, захистила ди­сертацію «Богдан Хмельницький та ідея української держав­ності» й здобула науковий ступінь доктора філософії. Виклада­ла у Віденській сільськогосподарській академії. Брала активну участь у роботі Міжнародної жіночої Ліги миру і свободи, кон­гресів у Відні, Дрездені, Гаазі, Амстердамі, Парижі, Вашинг­тоні. Певний час очолювала та була секретарем провізорного комітету «Голодуючим України».

У 1924 р. Н. Суровцева відвідала США й Канаду. Виступала з промовами на численних мітингах. Цей візит став переломним у її суспільно-політичному світогляді: вона повністю перейшла на комуністичну платформу і, повернувшись із США, вступи­ла до лав Австрійської комуністичної партії. Разом із Ф. Корічонером (членом Комінтерну від Австралії), В. Лібкнехтом (си­ном Карла Лібкнехта) та В. Коссаком перекладала твори В. Ле­ніна для видавництва «Малік», а також художню прозу В. Стефаника, В. Короленка. Видала книжку українських народних казок, десятки її статей і новел з'явилися в журналах «Робіт­ниця» (Вінніпег), «Нова громада» (Відень), газетах «Українські щоденні вісті» (Нью-Йорк), «Робітничій газеті» (Відень).

У1925 р. Н. Суровцева переїхала до Москви, а потім до Харко­ва й занурилася у нове бурхливе життя: працювала у ВУФКУ, РАТАУ, Головліті, разом із М. Бажаном, Ю. Яновським, О. Дов­женком — у кіноуправлінні. З часом Н. Суровцеву переводять на роботу до Комісаріату закордонних справ.

У 1927 р. сталінські опричники безпідставно заарештували її, без суду ув'язнили й відправили на заслання, де вона перебу­вала до 1954 р. Після реабілітації Н. Суров-цева проживала в Умані. Працювала на громадських засадах в Уманському крає­знавчому музеї. Займалася творчою роботою. У 1958 р. підготу­вала до друку збірку новел «По той бік». Виступала зі статтями і нарисами в місцевій газеті «Уманська зоря».

Померла 13 квітня 1985 р.

Документи, що дають змогу відтворити життєвий і творчий шлях письменниці (офіційно членом Спілки письменників України вона не була), стали відомими лише 1990 р.