Тиктор Іван

Громадський діяч і видавець

Народився 6 червня 1896 р. в с. Красне (нині населений пункт Бузького району Львівської області) в селян­ській родині. Навчався в гімназіях Львова та Рогатина.

З 1914 р. був у легіоні Українських січових стрільців. Брав участь в українсько-польській війні 1918—1919 рр.

Вивчав право у Львівському (таємному) українському уні­верситеті. Належав до Української військової організації.

У 1925 р. на власні кошти заснував у Львові концерн «Україн­ська преса». Видавав газету для селян «Народна справа» (з 1928), і дитячий щомісячник «Дзвіночок» (з 1931), газету «Наш прапор» (з 1932), гумористичний журнал «Комар» (з 1933). Упродовж 1934—1935 рр. випускав газету «Наш Лемко»; в 1934 р. редакція газети надрукувала «Першу лемківську читанку». Кожну газе­ту доповнювала книжкова серія (загалом 400 книжок) із найпопулярніших серед читачів творів («Українська бібліоте­ка», «Бібліотека аматорського театру», «Музична бібліотека» та ін.).

Було також організовано видання релігійної літератури: «Євангеліє» в перекладі М. Кравчука; молитовник «Вірую», який містив релігійно-патріотичні пісні (був конфіскований поль­ською владою). Великим попитом у читачів користувалися що­річні календарі концерну «Українська преса»: «Для всіх», «Ко­мар», «Золотий колос».

У 1934 р. було розпочато видання книжкової серії «Історич­на бібліотека». Вийшли друком праці І. Крип'якевича, М. Голуб­ця, В. Барвінського, Б. Гнатевича, М. Капустянського, підго­товлені й опубліковані літературні твори У. Самчука, О. Турянського, А. Лотоцького; переклади творів Ж. Берна, М. Чезаре та ін.

Концерн «Українська преса» мав свої філії та представни­цтва в усіх західноукраїнських землях, у деяких країнах Євро­пи, Північної та Південної Америки.

У 1939 р., після приходу більшовиків, виїхав до Кракова, де працював в українському видавництві. Згодом очолив релігій­не видавництво «Нове життя».

Підчас Великої Вітчизняної війни (1941—1943) був директо­ром видавництва «Волинь» у м. Рівне. Під егідою цього видавни­цтва виходили газети «Волинь», «Орленя», «Український хлібо­роб»; серії книжок «Антикомуніст», «Театральна бібліотека» та ін.

У 1943 р. був заарештований німецькою владою. Після звіль­нення у листопаді того ж року переїхав спочатку до м. Крако­ва, а згодом — до Австрії. Протягом 1945—1947 рр. проживав в Інсбруку. Організував видавничу діяльність для українців, що опинилися в таборах для переміщених осіб. Очолював Комі­сію допомоги українському студентству.

У 1947 р. переїхав до Канади, де співробітничав у тижневи­ку «Новий шлях», що виходив у Вінніпезі. Керував роботою видавництва та друкарні. Певний час очолював видавництво «Наша мета» (Торонто). У 1950 р. заснував власне видавництво У Вінніпезі та «Клуб приятелів української книжки».

У Канаді перевидав у доповненому вигляді свої найвідоміші довоєнні видання. Сприяв створенню Історичного музею виз­вольної боротьби.

Помер 26 серпня 1982 р. Похований в Оттаві.