Григурко Іван Сергійович

Український письменник, публіцист

Народився 15 лютого 1942 р. в с. Волярка на Одещині. Виховувався і навчався в дитячому будинку. Закінчивши десятирічку, пішов до війська. Під час служби почав друкуватися. Закінчив Одеський університет. Працював у редакціях херсонських газет, згодом переїхав до Миколаєва.

Газетярська праця давала змогу спілкуватися з людьми різних професій, збагачувати життєвий досвід.

Гримайло Ярослав Васильович

Український письменник, публіцист

Ш ародився 2 грудня 1906 р. в с. Рогинці Вінницької області в родині робітника. В 1926—1930 рр. навчався в Харківському інституті народної освіти. Працював у редакціях періодичних видань та видавництвах.

Друкуватися почав у 1926 р. Належав до літературних органі­зацій «Молодняк» та ВУСПП. Першу збірку віршів і поем «Ві­трила піднято» опублікував 1930 р.

Гребінка Євген Павлович

Український і російський письменник

Народився 2 лютого 1812 р. на хуторі Убіжище (нині с. Мар'янівка Полтавської області) в родині дрібного поміщика. У 1831 р. закінчив Ніжинську гімназію вищих наук, де вчився з М. Гоголем, В. Забілою. Цікавився творчістю І. Котляревського, О. Грибоєдова, О. Пушкіна, Дж. Байрона та ін. Початок літера­турної діяльності припадає на роки навчання в гімназії, де він пише свої перші ліричні вірші («Степной курган», «Рогдаев пир» та ін.); розпочав переклад поеми О. Пушкіна «Полтава».

Грабовський Павло Арсенович

(літературні псевдоніми: Панько, Павло Граб та ін.)

Український поет, публіцист

Народився 11 вересня 1864 р. в с. Пушкарне (нині Грабовське Сумської області) в родині паламаря. Навчав­ся в Охтирській бурсі (1874—1879) та Харківській духовній семінарії (1879—1882). На формування світоглядних переконань молодого Грабовського великий вплив справили ідеї М. Чернишевського, глибоку любов і повагу до образу якого він зберіг на все життя.

Грабянка Григорій Іванович

Український козацький літописець

Гончар Олесь (Олександр) Терентійович

Український письменник

Народився 3 квітня 1918 р. в с. Суха Кобеляцького району Полтавської області. 1938 р. вступив до Харків­ського університету, але навчання перервала війна. У складі студентського батальйону О. Гончар добровольцем пішов на фронт. У 1946 р. закінчив Дніпропетровський університет.

Гомін Лесь

(літературний псевдонім Королевича Олександра Дмитровича)

Український письменник

Народився ЗО березня 1900 р. у Черкасах. У 1924 р. закінчив філологічний факультет Київського інсти­туту народної освіти. Початок літературної діяльності припадає на роки навчання в інституті (1919). Вірші, нариси, оповідання друкував у київських газетах. Його твори пройняті оптимізмом, вірою в справедливість боротьби, яку вели робітники та селяни у роки революції.

Гербель Микола Васильович

Поет, перекладач, видавець і бібліограф

Народився 8 грудня 1827 р. в м. Твер у родині генерал- лейтенанта. Навчався в Київській гімназії. 1847 р. закінчив Ніжинський юридичний ліцей. Був причетний до таємного товариства на­родників «Земля і воля», деякий час зберігав його архів і дру­карський шрифт. У 1846 р. в ліцеї вийшов перший друкований вірш М. Гербеля «Келих», який отримав позитивну оцінку літе­ратурних критиків, що надихнуло молодого поета до написання нових творів.

Гоголь Микола Васильович

Український і російський письменник

Народився 1 квітня 1809 р. в с. Великі Сорочинці (нині Миргородського району Полтавської області). Дитин­ство минуло в с. Василівці (нині Гоголеве) поблизу Миргорода. Закінчивши 1828 р. Ніжинську гімназію вищих наук, переїхав до Петербурга.

Головко Андрій Васильович

Український письменник

Народився 3 грудня 1897 р. в с. Юрки на Полтавщині в селянській родині. Навчався в Кременчуцькому реальному училищі (1908—1914). Належав до літературної орга­нізації «Плуг». З 1915 р. перебував на фронті. 1917 р. повернувся в Україну, працював учителем. 1919 р. вийшла друком збірка віршів «Самоцвіти». З 1920 р. — в лавах Червоної армії. Ви­кладав у школі червоних старшин (Харків), а після демобіліза­ції вчителював на селі. З 1922 р. перейшов на літературну ро­боту.

Глібов Леонід Іванович

Український байкар, поет, журналіст

Народився 5 березня 1827 р. в с. Веселий Поділ Пол­тавської області в родині управителя поміщицького маєтку. У 1843—1847 рр. навчався в Полтавській гімназії, а в 1849—1855 рр. — Ніжинському ліцеї вищих наук. Після його закінчення з 1856 р. вчителював у повітовому дворянському училищі в с. Чорний Острів на Поділлі.

Ге Іван Миколайович (псевдоніми: Бертольді,)

Український письменник, актор, режисер

Народився 24 червня 1841 р. в м. Воронеж у сім'ї, що походила від французьких емігрантів. Брат славет­ного художника М. Ге та письменника Г. Ге. Навчався у гімназії, перебував на військовій службі. У 1870—1880 рр. жив на Херсон­щині. Викладав на заснованих ним в Одесі і Києві драматур­гічних курсах.

Воронько Платон Микитович

Український поет

Народився 1 грудня 1913 р. в с. Чернеччина поблизу Охтирки Сумської області в сім'ї сільського коваля. Виховувався в Охтирському дитячому містечку-інтернаті. За­кінчив Харківський автошляховий технікум (1932), працював за фахом у Таджикистані. 1935 р. був призваний до Червоної армії. Демобілізувавшись (1937), повернувся на Сумщину, деякий час учителював. Навчався в Літературному інституті ім. Максима Горького в Москві (1938—1941).

Вишня Остап

(літературний псевдонім Губенка Павла Михайловича)

Український письменник-сатирик і гуморист

Народився 13 листопада 1889 р. на хуторі Чечва (нині с. Грунь Сумської області) в багатодітній селянській сім'ї панського прикажчика. Навчався у Київській військово- фельдшерській школі (1907), після закінчення якої молодий фельдшер працював у київській лікарні Південно-Західної заліз­ниці. З 1917 р. навчався в Київському університеті.

Близько Олекса Федорович

Український поет

Народився 17 лютого 1908 р. на станції Боровйонка Крестецького району Новгородської області в сім'ї дяка. Навчався в Київському інституті народної освіти.