Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна

Українська письменниця

Народилася 29 серпня 1868 р. в Києві в сім'ї відомого письменника і громадського діяча М. П. Старицького та С. В. Лисенко — рідної сестри композитора М. Лисенка.

Освіту здобула в одній з кращих київських гімназій. Перші друковані твори письменниці, зокрема поезія «Панахида», присвя­чена пам'яті Т. Шевченка, з'явилися 1887 р. у московському альма­насі «Перший вінок», де опублікувала свої перші вірші й Леся Українка, з якою вони стали близькими подругами на все життя.

Сосюра Володимир Миколайович

Український поет

Народився 6 січня 1898 р. на ст. Дебальцеве Донецької області в робітничій сім'ї. У 1922—1923 рр. навчався в Харківському комуністичному університеті ім. Артема, у 1923—1925 рр. — на робітфаці Інституту народної освіти.

Перші кроки як поет Волод имир Сосюра зробив ще в юності. У 1917 р. почав друкуватися у газеті «Голос рабочего» та у журналі «Вільна думка».

Світличний Іван Олексійович

Український письменник і громадський діяч

Свідзінський Володимир Юхимович

Український поет і перекладач

Народився 9 жовтня 1885 р. в с. Маянів Вінницької області в сім'ї псаломщика. Освіту здобував спочатку в Таврійській духовній бурсі та Кам'янець-Подільській духовній семінарії; закінчив економічний факультет Київського комер­ційного інституту. Працював у Вінниці економістом. У 1925 р. переїхав до Харкова, де працював у журналі «Червоний шлях» (з 1936 р. — «Літературний журнал»). Член Спілки письменників УРСР з 1936 р.

Самійленко Володимир Іванович (літературні Псевдоніми В. Сивенький, Іваненко, Полтавець, Л. Сумний Та Ін.)

Український поет-лірик, перекладач, драматург

Народився 3 лютого 1864 р. в с. Великі Сорочинці на Полтавщині. Закінчив Полтавську гімназію. Навчався у Київському університеті на історико-філологічному факуль-­теті. Під час навчання зблизився з членами Старої громади та гуртка «Плеяда», куди входили Олена Пчілка, Леся Українка, М. і Л. Старицькі.

Сайко Микола Пилипович

Український поет, критик, літературознавець

Народився 1897 р. в Борисполі Київської області. У 1917 р. закінчив Полтавський учительський інсти­тут. Працював у школах Харківської області, Борисполя, зго­дом— у Києві. У 1932 р. закінчив аспірантуру при Інституті літератури ім. Т. Шевченка і залишився тут працювати. У 1933 р. переїхав до Лубен, працював у педагогічному інституті, очолю­вав кафедру. З 1934 до 1949 р. викладав у Ніжинському педа­гогічному інституті.

Самчук Улас Олексійович

Український письменник

Народився 20 лютого 1905 р. в с. Дермані (нині 3долбунівський район Рівненської області) в родині се­лянина. Середню освіту здобув у Кременці. У роки національно- визвольних змагань ця територія, що до 1917 р. входила до складу Російської імперії, переходила то під владу Української Народної Республіки, то більшовиків, а зрештою тут утверди­лися поляки. У 1927 р. був призваний до польського війська і відправлений служити на західний кордон Польщі, в Сілезію.

Рудницький Михайло Іванович

Український письменник, публіцист і перекладач, літературознавець і педагог

Народився 7 січня 1889 р. у містечку Підгайці (нині . Бережанського району Тернопільської області) в ро­дині нотаріуса.

Рибак Натан Самійлович

Український письменник, громадський і політичний діяч

Народився 3 січня 1913 р. у с. Іванівка Кіровоградської області. Навчався в Київському хіміко-технологічному інституті (1929—1931).

Провідними темами творів письменника є історичні події різних часів, патріотизм, героїзм нашого народу в роки війни та ін.

Рильський Максим Тадейович

Український поет і громадський діяч

Народився 19 березня 1895 р. в Києві у сім'ї вченого- етнографа і культурно-політичного діяча Т. Рильсько­го. У 1915—1918 рр. навчався в Київському університеті. Упродовж десяти років був учителем у сільських школах, потім — у Києві.

Перший вірш було опубліковано в 1907 р. У 1910 р. вийшла друком збірка «На білих островах». У 20-х роках належав до літературного угруповання «неокласиків».

Полторацький Олексій Іванович

Український письменник, публіцист

Народився 1 грудня 1905 р. в м. Чернігів у родині вчителів. У 1926 р. закінчив Київський інститут народної освіти й пе­реїхав до Харкова. Викладав у вищих навчальних закладах. Того ж року почав друкувати свої твори. У 1932 р. опублікував книжку «Останні дні барханів» — спогади про перебування в ме­дичній експедиції у пустелі Гобі.

У роки Великої Вітчизняної війни був спеціальним корес­пондентом фронтових газет. Мужня боротьба народу проти ворога відображена в романі «Люди йдуть у вогонь», що

вий­шов друком у 1965 р.

Пчілка Олена (справжне Прізвище Косач Ольга Петрівна)

Українська письменниця, фольклорист, етнограф,видавець, громадський діяч.

Народилася 29 липня 1849 р. в м. Гадяч на Полтавщині. Мати Лесі Українки, сестра М. Драгоманова. 1866 р. закінчила Інститут шляхетних дівчат, оселилася в Києві.

Наукова праця «Український орнамент» (1876) принесла авторці славу першого в Україні знавця давнього виду мисте­цтва — орнаменту. Олена Пчілка була видавцем і редактором журналу «Рідний край» та додатку до нього «Молода Україна».

Плющ Олексій Львович

Український письменник

Народився 25 травня 1887 р. в с. Оденівка Чернігівської області. Проживав із батьками у Варшаві, де закінчив гімназію. У 1906—1907 рр. навчався в Ніжинському історико- філологічному інституті.

Перші літературні спроби припадають на 1902 р. Спочатку працював над перекладом «Слова о полку Ігоревім» україн­ською мовою, а потім над поезією улюбленого поета Г. Гейне. У цей час почав писати і власні вірші. Найпліднішими були 1905—1906 рр., коли він написав повість «Великий в малім та малий у великім», драму «Смерть поета».

Поліщук Валер'ян Львович(літературні Псевдоніми: Микита Волокита, Сонцвіт Василь Та Ін.)

Український письменник

Народився 1 жовтня 1897 р. в с. Більче (нині Млинівський район Рівненської області) в родині хлібо­робів. 1917 р. закінчив гімназію в Катеринославі. Навчався в Петроградському інституті цивільних інженерів, однак, захо­пившись літературною творчістю, перейшов на історично-фі­лологічний факультет Кам'янець-Подільського університету. Працював у газетах «Селянська правда», «Вісті». Багато подо­рожував, побував у Середній Азії, на Кавказі. Був у творчих відрядженнях у Франції, Німеччині, Чехословаччині, Сканди­навії.