Сергій Греців

Born
1881-08-21

Греців (Грецов) Сергій Сергійович керував Розвідочною управою Генерального штабу Збройних сил УНР з вересня по січень 1919 р.

Шептицький Андрій (Роман-Марій-Олександр)

Церковний, культурний і громадський діяч, митрополит Української греко-католицької церкви

Яворськии Стефан

(Симеон Іванович)

Український і російський церковний і політичний діяч, письменник і філософ

Народився у 1658 р. в м. Яворові на Львівщині. Нав­чався у Києво-Могилянській колегії. У 1684 р. за­лишив Київ. Прийняв уніатство під ім'ям Станіслава Симона й продовжив навчання у вищих навчальних закладах Львова, Любліна, Познані й Вільна. Повернувшись 1689 р. до Києва, зрікся унії й постригся в ченці. Викладав поетику, риторику, філософію і теологію у Києво-Могилянській колегії, згодом був її префектом.

Туровський Кирило

Церковний і політичний діяч Київської Русі

Народився між 1130 і 1134 рр. в м. Турові (нині смт Го­мельської області в Білорусії) у заможній сім'ї. Відо­мостей про його життя дуже мало.

Змолоду захоплювався «почитанням книжним», здобув ґрун­товну на той час освіту. Знав кілька іноземних мов, грецьку та візантійську літературу. Згодом постригся в ченці. Приблизно 1169 р. його було призначено єпископом однієї із найдавніших на Русі Туровської єпархії, яку він очолював понад 10 років.

Туптало Данило Савич (Димитрій Ростовський)

Український і російський церковний та культурний діяч

Народився у грудні 1651 р. у м. Макарові на Київщині в родині козацького сотника. Освіту здобув у Києво- Могилянській колегії (1662―1665). Закінчивши навчання, за порадою батька, який був на той час титарем Кирилівського монастиря, 1668 р. постригся в ченці під ім'ям Димитрій. 1675 р. архієпископом чернігівським Лазарем Барановичем був висвя­чений в ієромонахи Густинського монастиря поблизу Прилук. Згодом був ігуменом у монастирях Батурина, Глухова, Черні­гова, Новгорода-Сіверського та ін.

Філалет Христофор

Український церковний діяч, письменник

Рік народження невідомий. Автор одного з найзнач- ніших творів полемічної літератури кінця XVI ― початку XVII ст. «Апокрисис альбо Одповідь на книжки о соборі берестейськім іменем людій віри старожитно-гречеської через Христофора Філалета врихлі дана», який написано на замовлення князя К. Острозького.

Ставровецький Кирило (Транквіліон)

Український церковний та освітній діяч, друкар, письменник

Смотрицький Герасим Данилович

Український

церковний та освітній діяч, письменник

Народився у першій половині XVI ст. в с. Смотрич (тепер Дунаєвецького району Хмельницької області). Ьходив зі шляхетської родини. До 1576 р. обіймав посаду міського писаря в Кам'янці-Подільському. Потім був підскарбієм у князя К. Острозького, став одним із передових діячів Острозького братства. Належав до гуртка, до якого входили визначні діячі української культури К. Острозький, Д. Наливайко та ін.

Смолятич Климент

Церковний і політичний діяч, книжник, письменник

Рік народження невідомий. Можливо, народився на Смоленщині (вірогідно цим, за усталеною давньорусь­кою традицією, пояснюється його прізвище), за іншими відо­мостями, у Зарубі поблизу Києва. Був схимником монастиря в Зарубі. Є підстави вважати, що освіту здобув у Візантії. Доско­нало знав грецьку мову, богослов'я, риторику.

Смотрицький Мелетій (Світське імя- Максим Герасимович)

Українсьий і білоруський церковний та освітній діяч, письменник, філолог, історик.

Сліпий Иосиф Іванович

Видатний богослов, глава греко-католицької церкви

Народився 17 лютого 1892 р. в с. Заздрість (тепер Теребовлянського району Тернопільської області). Здо­був блискучу освіту в Європі. З 1926 р. очолював духовну се­мінарію та богословську академію у Львові. У вересні 1917 р. був посвячений митрополитом А. Шептицьким у сан священика і понад 20 років був його найближчим соратником.

Славинецький Єпіфаній

Український і російський церковний діяч, філолог, педагог, письменник і перекладач

Народився на Київщині, рік народження невідомий.

Сакович Касіян

Український церковний діяч, письменник-полеміст

Народився близько 1578 р. у с. Потелич (нині Нестерівського району Львівської області) в родині священика. Після закінчення студій у Замойській і Краківській академіях був домашнім учителем (зокрема, навчав Адама Киселя, що згодом став київським воєводою), дяком у Перемишлі. Упродовж 1620― 1624 рр. викладав у Київській братській школі, був її ректором. У 1624 р. здійснював проповідницьку діяльність у Люблінському братстві, а 1625 р. перейшов до унії і до 1639 р. завідував Лубенською архімандрією. У 1641 р. прийняв католицизм.

Прокопович Феофан

Церковний і громадський діяч, український і російський письменник

Річинський Арсен.

Український церковний діяч, публіцист, видавець