Могила Петро Симеонович

Український церковний і політичний діяч, просвітник

Народився 10 січня 1597 р. в Молдавії. Походив зі знат­ного молдавського роду. Навчався у Львівській брат­ській школі, слухав лекції в університетах Західної Євро­пи, служив у польському війську. Згодом прибув до Києво-Печерського монастиря, де 1627 р. його обрали архімандри­том.

Перебуваючи на цій посаді, П. Могила почав упорядковувати життя монастиря: домігся повернення відібраних раніше земель і маєтностей, сприяв розвитку лаврської друкарні, відправив на навчання за кордон талановитих юнаків.

Огієнко Іван Іванович.

Український церковний , державний , громадський та культурний діяч.

Копинський Ісая

Український церковний діяч, письменник

Рік народження невідомий. Походив з української право­славної шляхти. Був ігуменом Межигірського та Києво- Братського монастирів, одним із засновників Київської братської школи. У 20-х роках XVII ст. обіймав посади єпископа в Пере­мишлі, Смоленську, Чернігові. Брав участь у боротьбі проти унії.

І. Копинський ― автор твору «Алфавіт духовний», який набув широкої популярності серед східних і південних слов'ян (спо­чатку він поширювався у списках і лише в 1710 р. був виданий окремою книжкою).

Копистенський Захарія (псевдонім Азарія)

Український церковний і культурний діяч, письменник

Родом 3. Копистенський із Перемишля. Дату його наро­дження не встановлено. Освіту він здобув, мабуть, у Львів­ській братській школі. Переїхавши 1616 р. до Києва, вступив у Кишське братство, де займався видавничою та полемічно-літературною Діяльністю. З 1624 р. був архімандритом Києво-Печерської лаври.

Гізель Інокентій

Український церковний і громадський діяч, просвітник, історик

Народився близько 1600 р. у Прусії. Переїхавши в Україну, прийняв православ'я. Навчався у Києво- Могилянській колегії, а також за кордоном (у Замойській ака­демії та Кембриджському університеті). Повернувшись в Украї­ну, з 1645 р. працював професором, а в 1646―1650 рр. ― рек­тором Києво-Могилянської колегії. І. Гізель ― автор філософ­ських курсів латинською мовою «Діалектика і логіка» (1645― 1646), «Твір про всю філософію» (1645―1647).

Горка Лаврентій

Український та російський церковний діяч, письменник

Кониський Георгій

Український церковний і культурний діяч

Народився 20 листопада 1717 р. в м. Ніжині Чернігів­ської області в сім'ї представника козацької стар­шини. Після закінчення полкової школи навчався у Київській академії, в якій згодом (з 1745 р.) викладав курси піїтики, Риторики, філософії, аз 1751 р. був її ректором. Курс філософії, читаний ним у 1747―1751 рр., мав рівень, якого тільки могла сягнути вітчизняна наука.

Вишенський Іван

Український церковний і громадський діяч, письменник-полеміст

Народився між 1545―1550 рр. у містечку Судова Виш­ня на Львівщині, де здобув початкову освіту. Жив у Луцьку та Острозі. В 70―80-х роках XVI ст. переселився на Афон (Греція), що був тоді найбільшим духовним центром православ'я. У монастирях Афона був послушником, ченцем, а наприкінці життя ― аскетом-пустельником (загалом на Афоні провів близько 40 років).

Болховітінов Євфимій Олексійович (у Чернецтві ― Євгеній)

Церковний діяч, історик, бібліограф, археолог

Бачинський Андрій

Церковний діяч, просвітитель Закарпаття

Народився 14 листопада 1732 р. в с. Бенятині Ужанського комітату у родині сільського пароха. Закінчив­ши Ужгородське училище, 1753 р. вступив на богословський факультет у Трнаві. 1758 р. був висвячений на священика, 1761 р. став парохом і архідияконом в Гайду-Дорозі.

Борецький Йов (Іван Матвійович)

Український церковний, політичний та освітній діяч

Рік народження невідомий. Народився у м. Бірче (нині с. Городоцького району Львівської області). Був ви­сокоосвіченою людиною свого часу. Навчався у Львівській братській школі (де згодом викладав, а в 1604―1605 рр. був ректором), у Краківській академії. Є припущення, що він ще в школярському віці був автором «Перестороги».

баранович Лазар

(світське ім'я ― Лука)

Церковний, політичний і культурно-освітній діяч, письменник

Шашкевич Маркіян Семенович

Український письменник, один із зачинателів нової української літератури в Західній Україні

Народився 1811 р. у с. Підлісся (нині Буського району Львівської області) в родині священика. Закінчив­ши 1838 р. Львівську духовну семінарію, став вільним слуха­чем Львівського університету. Був священиком у селах Львів­щини.

Южаков Сергій Миколайович

Український літератор, публіцист, економіст

Народився 29 грудня 1849 р. в м. Вознесенську Херсон­ської губернії (нині Миколаївської області) в родині військового. Сім'я часто переїжджала, певний час жили в Новій Одесі й Миколаєві.

Чечвянський Василь Михайлович(справжнє Прізвище — Губенко; Псевдонім — Василь Губинський)

Український письменник-гуморист, публіцист

Народився 11 березня 1888 р. на хуторі Чечва поблизу м. Грунь Полтавської губернії (нині Охтирський район Сумської області) у селянській родині. Брат Остапа Вишні.

У 1907 р. закінчив військово-фельдшерську школу. Служив військовим чиновником у царській армії. Був у лавах Червоної Армії, брав участь у громадянській війні.