Олександр Кузьмінський

Олександр Кузьмінський
Born
1884-08-30

Генерал-хорунжий Кузьмінський Олександр Хомич з кінця 1919 року по серпень 1920року очолював Розвідочну управу Генерального штабу Збройних Сил УНР, а з 1921 року -розвідувальний відділ Партизанського Повстанського Штабу Державного Центру УНР в екзилі

Народився 30 серпня 1884 року. Походив з міщан Тульчина Подільської губернії. Закінчив Тульчинську духовну семінарію, Одеське піхотне юнкерське учили­ ще (1908), служив підпоручиком у 75-му піхотному Севастопольському полку (Гайсин), у складі якого брав участь у Першій світовій війні. У 1917 році закінчив один курс Військової академії Генерального штабу. Останнє звання у російській армії — капітан.

З 04.12.1917 року — начальник штабу 64-ї Української дивізії. З 02.04.1918 року — у резерві старшин Генерального штабу військ Центральної Ради. З 20.04.1918 року — молодший ад'ютант штабу 2-го Подільського корпусу Армії УНР. З 30.05.1918 р. — обер-старшина для доручень штабу Сердюцької дивізії Армії Української держави. З 16.12.1918 року — штаб-старшина оперативного відділу штабу військ Директорії. З 30.07.1919 року — помічник начальника

оперативного відділу штабу Дієвої армії УНР. Станом на 04.08.1920 року — булавний старшина 3-го генерал- квартирмейстерства Генерального штабу УНР. Підполковник Армії УНР (генерал-хорунжий в емігра­ції). З кінця 1921 року — головноуповноважений Українського центрального комітету у Галичині. У 1939 року виїхав до Австрії. У 1951 році емігрував до Канади. Помер у Торонто у 1975 році.

О. Кузьмінський ще 1919 року очолював Розвідочну управу Генерального штабу УНР і мав досвід ведення цієї роботи. В умовах еміграції ж розвідувальна діяль­ність була спрямована передусім на здобування різно­ планової інформації про дислоковані в Україні сили Червоної армії, органи державної безпеки УСРР, стан охорони державного кордону, політичну й економічну ситуацію в країні. Відбувалося вивчення території України як майбутнього театру збройного повстання.

У 1921 році керівним органом розвідувальної роботи Партизансько-Повстанського Штабу був його 2-й від­ діл (розвідувальний), до складу якого входили три сек­ ції: офензиви (розвідки), дефензиви (контррозвідки) та пресова секція. Розвідувальна секція вела агентурну роботу, здійснювала добір і навчала розвідувальні кадри, а також готувала документи для легальної робо­ ти в УСРР. Крім цього, вона була своєрідним інформа­ційно-аналітичним центром, який обробляв одержану різними каналами інформацію. Внаслідок поступового зростання досвіду розвідувальної роботи було підготов­ лено «Проект організації розвідки на терені України», спрямований передусім на уніфікацію та вдосконален­ня організаційної структури розвідапарату повстан­ського руху в Україні. Поряд з цим у ньому віддзерка­ лювалися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забез­печення бойових дій.

Під час підготовки до Другого Зимового походу роз­відка мала об'єктивну інформацію про концентрацію військових частин Червоної армії в прикордонних районах з Польщею, про спад повстанського руху в УСРР та інші відомості, які не завжди збігалися з тими даними, котрі приносили зв'язкові Штабу. На цьому ґрунті у О. Кузьмінського склалися напружені відно­сини з керівником ППШ Ю. Тютюнником. Зрештою, спільні прорахунки розвідки, контррозвідки, Штабу і особисто його керівника стали причинами поразки Другого Зимового походу і загалом національно- визвольних змагань на цьому етапі.

Крім того, не вдалося налагодити достатньо ефек­тивну роботу Закордонного (розвідувального) відділу, який діяв у складі Департаменту політичної інформа­ ції МВС Державного Центру УНР в екзилі (інформація про керівництво відділу відсутня). Це була спецслужба загальнодержавного рівня. За допомогою закордонних джерел ДПІ ретельно вивчав політичну й економічну обстановку в УСРР. Конфіденційна розвідувальна інформація надходила й опрацьовувалася за такими напрямами: ставлення населення до більшовиків, до уряду УНР, рівень національної свідомості громадян, стан повстансько-підпільного руху в Україні, культур­но-освітня ситуація, економічне становище країни, розташування і склад військових частин. Об'єктами зацікавленості та впливу закордонного відділу були й війська Врангеля, розташовані в Туреччині та Сербії, а також емігрантське середовище в цих країнах. Іншим напрямом діяльності була пропагандистсько-інформаторська робота на території УСРР. Вона проводилася спеціальними емісарами-маршрутниками, котрі з необхідною літературою, газетами і листівками пере­правлялися через кордон в облаштованих місцях. Безперечно, це були потрібні й корисні заходи, однак за умови вимушеної діяльності на чужій території, від­сутності достатніх коштів і кваліфікованих кадрів, сут­тєвої залежності й підконтрольності від польських спецслужб і активної протидії набагато організованіших радянських органів держбезпеки розвідувальні підроз­діли Державного Центру УНР в екзилі на цьому етапі не могли фахово протистояти іншій стороні.

Джерело."Керівники Української зовнішньої розвідки" В.Хоменко,О.Скрипник,І.Шиденко,І.Білоконь,В.Романюк