Не сунь свого носа.

 Не сунь свого носа.

 

 Коли в 1753 році Сковорода у Переяс­лавському колегіумі по­чав викладати теорію поезії, єпископ зажа­дав письмового пояс­нення, чому він по-новому викладає поетику. Сковорода відповів, що про це можуть судити лише спеціалісти, тон­ко натякнувши, що не­укам у такі справи свій ніс сунути нема чого, і навів латинське прислів'я, зміст якого такий: од­на справа — пастирська патериця, а інша спра­ва — сопілка. Стовпів доволі
Persons: 

Сковорода Григорій Савович

Український філософ, просвітитель і поет