Васильківський Григорій Петрович

Український літературознавець, педагог і краєзнавець

Народився 1905 р. в с. Царичанка на Дніпропетров­щині в селянській родині.

Закінчив педагогічний технікум (1928), вчителював і співро­бітничав у газеті «Пролетарская мысль». У 1935 р. закінчив Пермський педагогічний інститут. З 1935 по 1938 р. навчався в аспірантурі Московського педагогічного інституту, потім очолю­вав кафедру педінституту в Тюмені.

З 1948 по 1975 р. працював у Ніжинському педагогічному інституті ім. М. В. Гоголя, завідував кафедрою російської та зарубіжної літератури. З ініціативи Г. Васильківського протя­гом 1952—1959 рр. в інституті було проведено дві Всесоюзні Гоголівські конференції, на яких він виступив із доповідями «Світове значення творчості М. В. Гоголя» та «М. Гоголь і А. Міцкевич».

Багато уваги приділяв краєзнавчій роботі, чудово знав істо­рію Чернігівщини й Ніжина. Велику кількість статей присвя­тив історичним подіям краю, діячам літератури та мистецтва. Автор книжки «Ніжин» (1981).

Васильківський був одним із засновників у Ніжинському педагогічному інституті музею рідкісної книги, який названо його ім'ям, а також краєзнавчого музею міста.

Помер у 1986 р.