Маланюк Євген Филимонович

Український поет діаспори

Народився 2 лютого 1897 р. в с. Новоархангельську (нині Кірово-градської області). Батько був нащадком козацько-чумацького роду, а мати походила із сербів, що після ліквідації Запорозької Січі були запрошені заселяти звільнені від запорожців землі і служити в російському війську. Вдома була багата бібліотека, і хлопчик рано прилучився до літератури. По закінченні Єлисаветградського реального училища вступив до Петербурзького політехнічного інституту, але в 1914 р. був мобілізований до царської армії. Закінчивши Київське військове училище, був направлений на фронт у складі 2-го Туркестан­ського полку. Командував кулеметною командою на Південно- Західному фронті.

У1917 р. разом з командуванням полку переходить до Україн­ської народної армії і керує оперативним відділом Генштабу. Після поразки національно-визвольних змагань залишається в таборі інтернованих в м. Каліші на території Польщі. Своєю зброєю обирає Слово. У Каліші організовує журнал «Веселка» (1922—1923), друкує перші вірші. З 1923 р. жив у Чехословаччині. В Подебрадах закінчив гідротехнічний факультет Україн­ської господарчої академії, виїжджав на роботу до Польщі 3 ча­сом оселився у Варшаві.

Ознайомлення з «Празькою школою» українських літера­торів, участь у варшавській літературній групі «Танк» утвер­дили за Є. Маланюком славу першорядного поета. Перша його збірка була спільна — «Озимина. Альманах трьох» (Каліш, 1923). Далі з'являються окремі збірки — «Стилет і стилос» (Подебради, 1926), «Гербарій» (Гамбург, 1926), «Земля й залізо» (Париж, 1930), «Земна Мадонна» (Львів, 1934), «Перстень Полікрата» (Львів, 1939) і підсумкова збірка першого періоду творчості «Вибрані поезії» (Львів—Краків, 1943).

У цей період поезія Є. Маланюка зазнала суперечливого впли­ву символічної бароковості П. Тичини і неокласицизму М. Зерова та М. Рильського. Поетові, який перебував у принизливому становищі біженця, емігранта, Україна здавалася навіки втра­ченою, власне майбутнє постало у чорних фарбах.

У 1944 р. в Німеччині Є. Маланюк організував МУР (Мис­тецький український рух), який проіснував недовго. Емігранти з таборів «переміщених осіб» поступово виїжджали за океан. У 1957 р. у Нью-Йорку формується об'єднання українських письменників «Слово» і Є. Маланюк бере активну участь у його роботі. Одна за одною з'являються нові збірки поезій — «Влада» (Філадельфія, 1951), «Поезія в одному томі» (Нью-Йорк, 1954), «Остання весна» (Нью-Йорк, 1959), «Серпень» (Нью-Йорк, 1964), поема «П'ята симфонія» (Нью-Йорк, 1953).

Уже після його смерті було видано двотомну «Книгу спосте­режень» (статті, нариси, спогади; Торонто, 1962, т. 2) та збірку поезій «Перстень і посох» (Мюнхен, 1972).

В Україні (якщо не зважати на дві збірки, видані в 30-ті ро­ки у Львові, коли він входив до складу Польщі) твори Є. Маланюка вперше з'явилися 1992 р. — «Поезії» (Львів).

Помер 16 лютого 1968 р. у Нью-Йорку.