Козицький Пилип Омелянович

Український композитор і громадський діяч, педагог, музикознавець

Народився 23 жовтня 1893 р. в с. Летичівка (нині Чер­каської області) в сім'ї священика. Освіту здобув у Духовній академії (1917) та консерваторії (1920) у Києві по класу композиції у Б. Яворського і гармонії та інструментовки — у Р. Глієра. В 1918—1924 рр. — викладач курсу історії української музики в Київському музично-драматичному інституті ім. М. Ли­сенка. Один з організаторів і керівників (1921—1928) Всеукра­їнського музичного товариства ім. М. Лисенка. 1924—1931 рр. — інспектор музики Відділу мистецтв та голова Вищої музичної ради при Наркомосі УРСР. У 1925—1935 рр. читав лекції з історії української музики в Харкові. З 1935 р. — викладач Київської консерваторії, з 1943 р. — професор і завідувач кафедри історії української музики. Того самого року удостоєний звання заслу­женого діяча мистецтв УРСР. З 1943 по 1948 р. — заступник

голови Комітету у справах мистецтв Ради Народних Комісарів УРСР. У 1952—1956 рр. — голова правління Спілки композиторів

Творчість спирається на джерела українського пісенного фольклору та традиції української музичної класики. У дослід­ницьких працях головну увагу приділяв розробці питань з історії української музики, творчості М. Леонтовича, К. Стеценка, Б. Лятошинського та ін. П. Козицький — автор дослідження «Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування» (вид. 1971). Твори: «Вісім прелюдій пісень» (1923), «Вісім українських на­родних пісень» (1938), «Народні пісні чеські, словацькі, морав­ські, польські» (1952), хорові твори на слова О. Пушкіна, Т. Шев­ченка, М. Рильського, П. Тичини та інші, пісні і романси на слова Г. Сковороди, В. Чумака, В. Сосюри, В. Поліщука, П. Воронька, Р. Тагора, І. Вазова, П. Филиповича; опери «Невідомі солдати» (1934), «Жан Жірарден» (1937), «За Батьківщину» (1941), сим­фонічна сюїта «Козак Голота» (1927), «Партизанська донька» (1937), інструментальні ансамблі, фортепіанні п'єси та ін. Ство­рив сюїту в 2 частинах: «Дивний флор», «Плач Ярославни» (1925). Автор народних обробок пісень «8 українських народ­них новел» (1936).

Помер 27 квітня 1960 р. у Києві.