Григорій Бурлаченко

Григорій Бурлаченко
Born
1914-12-16

Полковник держбезпеки Бурлаченко Григорій Федорович очолював підрозділ зовнішньої розвідки — 1-й відділ Міністерства державної безпеки Української РСР з червня 1950 року по квітень 1953 року.

Народився Г. Ф. Бурлаченко 16 грудня 1914 року на руднику ім. Артема Криворізького району Дніпропет­ровської області в родині шахтаря.

У 1930 році він закінчив сім класів школи, а у 1935 році — суднобудівний механічний технікум у м. Миколаєві. Г. Ф. Бурлаченко розпочав свою трудо­ву діяльність у травні 1935 року техніком-конструктором шахтоуправління ім. С. М. Кірова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, де працював до вересня того ж року.

У 1936 році розпочинається його військова служба. Після закінчення шестимісячних курсів Розвідуправління Робітничо-Селянської Червоної Армії Г. Ф. Бурлаченка направлено у м. Кронштадт та призначено командиром відділу електромінної школи Червонопрапорного Балтійського флоту. Протягом березня — жовтня 1937 року він — командир відділення шифру­ вальної групи штабу Північно-Західного укріплено­го району Чорноморського флоту у м. Севастополі. У 1938 році Г. Ф. Бурлаченко нагороджений орденом «Знак Пошани». У подальшому до 1939 року перебував у довгостроковому службовому відрядженні в Китаї від Управління розвідки Генерального штабу РСЧА як шифрувальник.

Після повернення з-за кордону протягом серпня — вересня 1939 року він — курсант міжкрайової школи Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР (м. Харків). У вересні 1939 року Г. Ф. Бурлаченка направлено до Особливого відділу НКВС Харківського військового округу, де до листопада він проходить службу на посаді оперуповноваженого. Наприкінці 1939 року він прибуває до м. Львова у зв'язку з призна­ченням на посаду оперуповноваженого обласного Управління НКВС. У передвоєнні роки (1940 — 1941) він працює в центральному апараті НКВС Української РСР.

На початку Великої Вітчизняної війни Г. Ф. Бурла­ченко займався організацією партизанського руху в тилу ворога. У 1942 році його підвищено за посадою та призначено старшим оперуповноваженим, а також присвоєно спеціальне звання лейтенанта держбезпеки.

З 1943 року Г. Ф. Бурлаченко використовується на керівних посадах — заступника та начальника відділен­ня у 1-му, 2-му та 4-му управліннях Народного коміса­ріату державної безпеки Української РСР, йому при­ своєно спеціальне звання капітана держбезпеки. Про­тягом 1943 — 1944 років він був заступником команди­ра з розвідки партизанського з'єднання В. Л. Бегми, очолював оперативно-чекістську групу. Війну закінчив у званні майора держбезпеки. За мужність та відвагу нагороджений орденами Червоного Прапора, Червоної Зірки, медалями «За бойові заслуги», «Партизану Вітчизняної війни» 1-го ступеня (двічі), «За оборону Сталінграда», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 років».

З 1944 до 1947 року Г. Ф. Бурлаченко знову на закордонній розвідувальній роботі, цього разу в Румунії. У подальшому з резерву Управління кадрів Міністерства державної безпеки Української РСР його призначено заступником начальника 1-го відді­лу Першого управління МДБ Української РСР, а у 1950 році — начальником 1-го відділу МДБ Української РСР, які за функціональним призначен­ням виконували завдання зовнішньої розвідки.

У квітні 1953 року Г. Ф. Бурлаченко отримав черго­ве підвищення по службі та до вересня того ж року очо­лював Управління МДБ в Херсонській області. У зв'яз­ку з об'єднанням органів держбезпеки з органами внутрішніх справ та відповідними організаційно- штатними змінами, з вересня і до кінця 1953 року він перебував у розпорядженні Міністерства внутрішніх справ Української РСР за посадою начальника Управління МВС м. Києва.

Наступне місце роботи Г. Ф. Бурлаченка Управ­ління МВС в Черкаській області, де з січня по травень 1954 року він очолював 1-й відділ. У 1954 році йому присвоєно звання полковника держбезпеки.

Зі створенням Комітету державної безпеки Г. Ф. Бур­лаченка призначено начальником 2-го відділу Управ­ління КДБ при Раді Міністрів Української РСР в Черкаській області. Протягом 1955 — 1959 років він проходить службу вже в Управлінні КДБ при РМ Української РСР в Київській області, спочатку началь­ником 5-го, а згодом — 2-го відділу.

Наприкінці служби в органах держбезпеки СРСР Г. Ф. Бурлаченко очолив Периферійний відділ Управ­ління КДБ при РМ УРСР у Київській області. У квітні 1960 року його звільнено в запас з правом носіння вій­ськової форми.