Андрій Ткаченко

Андрій Ткаченко
Born
1910-10-16

Полковник держбезпеки Ткаченко Андрій І Купріянович виконував обов'язки, був заступником начальника 2-го І відділу (розвідувального ) Міністерства державної безпеки, у подальшому — Міністерства внутрішніх справ Української РСР з серпня 1953 року по квітень 1954 року. З травня 1954 року по серпень 1959 року очолював 1-й відділ (розвідувальний ) Комітету державної безпеки при Раді Міністрів Української РСР, у подальшому, до лютого 1960 року, — 2-й відділ Першого управління КДБ при РМ Української РСР,

Народився А. К. Ткаченко 16 жовтня 1910 року в с. Каленка Сквирського району Київської області в родині селян. У 1927 році закінчив 7 класів школи, а у 1930 році Сквирський сільськогосподарський техні­кум. Трудову діяльність А. К. Ткаченко розпочав у 1930 році членом правління та інструктором районно­го колгоспного союзу в м. Сквира Київської області.

Від лютого 1931 року розпочинається його служба в органах державної безпеки, спочатку у секретно-політичному відділі, а згодом на посаді помічника уповно­важеного Економічного відділу Державного політич­ного управління Київської області. З 1934 по 1938 рік він обіймав посади уповноваженого та помічника опе­ративного уповноваженого Економічного відділу Управління НКВС по Харківській області. Згодом, з 1938 року по 1942 рік, працював у тому самому управ­лінні оперуповноваженим 7-го відділення 3-го відділу, старшим уповноваженим і начальником 1-го відділен­ня Економічного відділу, заступником начальника 3-го відділення Контррозвідувального відділу та начальником 3-го відділення Економічного відділу.

З 1942 року по 1943 рік перебував у резерві відділу кадрів НКВС на посаді начальника відділення, був прикомандированим до Народного комісаріату внут­рішніх справ Чечено-Інгушської Автономної РСР.

З 1943 року по 1946 рік А. К. Ткаченко знову прохо­див службу в Управлінні НКВС, згодом — Народному комісаріаті державної безпеки Харківської області на посадах начальника відділення Економічного відділу, начальника 10-го відділення 2-го відділу, начальника Харківського міського відділу та заступника началь­ника 2-го відділу. У період Великої Вітчизняної війни А. К. Ткаченко входив до складу прифронтових опера­тивних груп НКДБ Української РСР, забезпечуючи підготовку і засилання у тил ворога партизанських загонів і розвідувальних груп.

У лютому 1946 року А. К. Ткаченко очолив 2-ге від­ділення 6-го відділу 2-го Управління Міністерства дер­жавної безпеки Української РСР, з прикомандируванням для роботи там же до Першого управління.

У подальшому А. К. Ткаченко продовжує службу в розвідувальних підрозділах. Так, у січні 1947 року він очолив 1-е відділення 1-го відділу Першого управління МДБ Української РСР, у жовтні 1950 року стає заступ­ником начальника зазначеного відділу. Від липня 1953 року по квітень 1954 року виконував обов'язки начальника 2-го відділу Міністерства внутрішніх справ Української РСР. Після створення Комітету дер­жавної безпеки з травня 1954 року по серпень 1959 року А. К. Ткаченко працював начальником 1-го відділу КДБ при Раді Міністрів Української РСР, після чого був призначений начальником 2-го відділу Першого управління КДБ при РМ Української РСР. На цій посаді він служив до лютого 1960 року.

У квітні 1960 року А. К. Ткаченко звільнений у запас.

За час служби в органах державної безпеки А. К. Ткаченко нагороджений орденами Червоної Зірки (1944 рік та 1946 рік), Червоного Прапора (1951 рік) та медалями «За бойові заслуги» (1943 рік та 1945 рік), «Партизану Вітчизняної війни» 2-го ступеня (1945 рік), «За оборону Кавказу» (1944 рік), «За пере­могу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 років» та іншими.

Джерело."Керівники Української зовнішньої розвідки" В.Хоменко,О.Скрипник,І.Шиденко,І.Білоконь,В.Романюк