Любич -Романович Василь Гнатович

Український письменник, поет і перекладач

Народився 27 квітня 1805 р. Навчався в Полоцькому єзуїтському колегіумі, де викладання велося латин­ською мовою, а згодом закінчив Ніжинську гімназію (1826).

В. Любич-Романович входив до групи активних членів ні­жинської літературної школи. Писати почав ще в гімназії, де крім оригінальних творів займався перекладацькою діяльністю. Добре володіючи французькою, німецькою, англійською, італій­ською, польською мовами, мав можливість читати класичну літературу в оригіналі. На жаль, ранні вірші В. Любича-Романовича, а також його переклади до нас не дійшли.

Літературну діяльність почав як поет. Перші вірші та пере­клади з польської і французької мов були надруковані у «Літературной газете» (1830), редактором якої був

А. Дельвіг.

Співпрацював із журналом «Сын Отечества», в якому про­пагувалися ідеї офіційної народності самодержавства. Більше двадцяти творів, різних за жанром, зокрема переклади А Мідкевича, східна казка «Кадур», романс, ліричні вірші та інші, В. Любич-Романович надрукував у «Літературних додатках».

У 1841—1842 рр., коли не було українських періодичних ви­дань, він публікує українською мовою вірші в журналі «Маяк», де також друкувалися П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка-Основ'яненко, Т. Шевченко та ін. Історія України цікавила В. Любича-Романовича давно, ще в гімназійні роки. Ця тема стала однією з провідних як у поетичній, так і в науковій творчості письмен­ника, про що свідчать статті «Історичні гори і могили в Литві», «Пінськ і його місцевість», «Історія бувших княжеств Теребовльського та Звенигородського», «Донесення про події віку Лже-дмитрія», а також вірші «Сказ про Хмельницького» (1829), «Смерть бандуриста», «Козацька смерть», «Кошевой», «Пан Каневський», «Запоріжжя» (усі 1841), «Олексій Попович», «За­порожець», «Іван Коновченко» (всі 1842), «Барабаш у Хмель­ницького на пиру» (1848) та ін.

1832 р. у Петербурзі виходить збірка «Вірші Василя Романо­вича», яку поет присвятив Гімназії вищих наук князя Безбородька.

Значну частину літературної спадщини В. Любич-Романовича становлять переклади творів А. Міцкевича, Дж. Байрона, В. Гюго, А. Шеньє, Ш. Мільвуа. Вплив декого з цих поетів на нього як художника слова простежується в його бригінальних віршах.

У 30-ті роки В. Любич-Романович публікує твори з литов­ської історії та культури, у 40-х — звертається до історії та усної народної творчості українського народу. Видає журнал «Листок».

В історії нашої культури В. Любич-Романович залишив поміт­ний слід не тільки як поет, перекладач, а й як пропагандист творчості М. Гоголя.

Дата смерті не відома.