Леонід Рожен

Леонід Рожен
Born
1952-02-02

Генерал-лейтенант Рожен Леонід Миколайович очолював Головне управління розвідки Служби безпеки України з лютого 1999 року по листопада 2000 року

Народився Л. М. Рожен 2 лютого 1952 року у селі Синиха Куп'янського району Харківської області, у сім'ї робітників. Після отримання середньої освіти вступив до Ніжинського педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя, фізико-математичний факультет якого закінчив у червні 1974 року. До призову на дійс­ну військову службу, яку проходив з листопада 1974 ро­ку по січень 1975 року, він працював учителем матема­тики і фізики у середній школі № 1, потім № 16 м. Біла Церква Київської області. Подальша його доля пов'я­ зана зі службою в органах державної безпеки. Її він розпочав слухачем Вищої Червонопрапорної школи Комітету державної безпеки СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського(м. Москва). У серпні 1978 року призначений молодшим оперативним уповноваженим, потім опер­уповноваженим та старшим оперуповноваженим відді­лу Управління КДБ Української РСР по м. Києву і Київській області. В березні 1985 року переведений на роботу в Перше управління КДБ УРСР (зовнішня роз­відка), де обіймає посади старшого оперуповноважено­го, потім начальника напрямку. Після переведення до м. Одеси з березня 1988 року по лютий 1992 року він очолює Головний відділ розвідки обласного Управління КДБ Української РСР. У 1991 ро­ ці йому присвоєно військове звання полковника.

У створеному після набуття Україною незалежності Управлінні Служби безпеки України в Одеській облас­ті з лютого 1992 року по серпень 1994 року Л. М. Ро­жен працює заступником начальника Управління — начальником Головного відділу розвідки. Подальша служба Л. М. Рожена у зовнішній розвідці проходить у Центральному апараті. У 1997 році він захищає дисер­тацію та йому при-суджено науковий ступінь кандида­ та економічних наук. У цей же період він кілька років працює за кордоном у одній з європейських країн.

З лютого 1999 року по листопад 2000 року Л. М. Ро­жен очолює Головне управління розвідки СБ України. На цій посаді йому присвоєно військове звання гене­рал-майора (1999 рік), а у 2000 році

Л. М. Рожен стає генерал-лейтенантом. Згодом він направляється на роботу до Ради національної безпеки і оборони Укра­їни. У цьому державному органі, обіймаючи посаду першого заступника Секретаря РНБО, Голови Комі­тету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президенті України, він працює до липня 2002 року. У грудні цього ж року Л. М. Рожен звільнений у запас.

За період служби в органах державної безпеки Л. М. Рожен нагороджений орденами «Знак Пошани» (1985 рік), «За заслуги» III ступеня (2001 рік), багать­ма медалями і почесними відзнаками СРСР і України та іменною вогнепальною зброєю (1999 рік).