Гідна відповідь

Біля Кодацького порога на Дніпрі польський уряд збудував у 1635 році міцну фортецю. У 1638 році до Кодака прибув коронний гетьман Конецпольський. Із ним був і чигиринський сотник Богдан Хмельницький. Як вам здається Кодак? — єдино спитав Хмельницького Конецпольський. Що руками будується, те руками й руй­нується, — відповів по-латині Богдан Хмель­ницький.
Persons: 

Богдан Хмельницький

Born
1595-12-27
Died
1657-07-27

Людина-легенда — ось найточніша характерис­тика єдиного в історії України загальнонаціонально­го лідера, за яким піднявся весь народ. Життя Бог­дана Хмельницького, тісно переплетене з долями багатьох тисяч українців, — це шлях блискучих пе­ремог і гірких поразок, глибоких роздумів, особис­тих втрат і знахідок.