Володимир Повжик

Володимир Повжик

Генерал-майор Повжик Володимир Порфирійович очолював Перше управління Комітету державнсіі безпеки Української РСР з серпня 1989 року по вересень 1991 року. Згодом, з вересня по листопад цього ж року, тимчасово виконував обов'язки начальника Головного управління розвідки Служби національної безпеки України.

Народився В. П. Повжик 1 лютого 1936 року в м. Чернігові. Після закінчення середньої школи здо­був вищу освіту в Одеському технологічному інституті (1958). Після цього, до квітня 1959 року, працював головним механіком Комарівського овочесушильного заводу, у подальшому, до кінця 1960 року, — старшим інженером-механіком Чернігівської обласної спілки споживачів.

Наступні півтора року був другим секретарем Чернігівського обкому ЛКСМ України.

Влітку 1962 року В. П. Повжик пов'язує своє життя зі службою в органах державної безпеки та стає слуха­чем дворічних курсів підготовки оперативного складу із знанням іноземної мови при Вищій школі Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського. У серпні 1964 року, по закінченні зазначеного навчального закладу, йому присвоєно військове зван­ня лейтенанта та призначено старшим оперативним уповноваженим Управління КДБ по Кримській облас­ті в м. Ялті.

Уся подальша служба В. П. Повжика проходить у підрозділах зовнішньої розвідки КДБ СРСР. У 1967 ро­ ці він пройшов підготовку на спеціальних курсах при ВШ КДБ при РМ СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського. Після цього перебував упродовж кількох років у довгостроковому закордонному відрядженні в одній з країн Сходу.

Після повернення з-за кордону працював на різних посадах у Першому управлінні КДБ при РМ Україн­ської РСР. Протягом 1974 — 1978 років він знову пере­буває за кордоном у західно-європейській країні.

У подальшому В. П. Повжик призначається на поса­ду заступника начальника відділу Першого управлін­ня КДБ Української РСР, на якій працює до березня 1979 року. Згодом його підвищено за посадою до началь­ника відділу, присвоєно військове звання полковника, а з лютого по березень 1986 року він —- заступник началь­ника Першого управління КДБ Української РСР.

Наступний період його службової діяльності в орга­нах державної безпеки, який тривав три роки — з сер­пня 1986 року по серпень 1989 року, пов'язаний з робо­тою секретарем партійного комітету КДБ Української РСР.

У серпні 1989 року В. П. Повжик стає керівником зовнішньої розвідки в Україні — його призначено начальником Першого управління КДБ Української РСР, а в 1991 році присвоєно військове звання генерал- майора.

Після проголошення 24 серпня 1991 року незалеж­ності України В. П. Повжик з вересня по листопад 1991 року тимчасово виконує обов'язки начальника Головного управління розвідки Служби національної безпеки України. Наступна його посада — перший заступник начальника ГУР Служби безпеки України, на якій він працює до січня 1993 року. Наприкінці служби він був призначений радником Голови групи радників та консультантів Голови СБ України, де пра­цював до звільнення у запас — 26 липня 1993 року.

За період військової служби В. П. Повжик нагоро­джений орденом Червоної Зірки, а також медалями «За трудову доблесть», «За бездоганну службу» 3-го ступеня, «За бездоганну службу» 2-го ступеня, «За без­доганну службу» 1-го ступеня та іншими.

Джерело."Керівники Української зовнішньої розвідки" В.Хоменко,О.Скрипник,І.Шиденко,І.Білоконь,В.Романюк.