Михайло Лістенгурт

Born
1903-10-16
Died
1939-02-22

Майор держбезпеки Лістенгурт Михайло Олександрович з лютого по березень 1938 року виконував обов'язки начальника 3-го відділу (розвідувального) Управління державної безпеки Народного комісаріату внутрішніх справ У РСР.

Народився М. О. Лістенгурт 16 жовтня 1903 року у місті Одесі. У 1921 році розпочалася його служба в органах Всеросійської надзвичайної комісії, спочатку — сек­ретним співробітником, старшим діловодом, співробіт­ником з доручень Київського губернського відділу, а з 1922 року — діловодом Повноважного представництва О ДПУ України. З 1923 по 1925 роки — співробітник з доручень КРВ, помічник уповноваженого КРВ Повноважного представництва ОДПУ на південному сході Росії, з 1926 по 1927 рік — слухач молодшого курсу Вищої прикордонної школи ОДПУ. Після навчання потрапляє до КРВ Новочеркаського райвідді­лу, а з 1931 року до Спецбюро Особливого відділу Повно­ важного представництва ОДПУ Північнокавказького краю (уповноважений, начальник).

На Північному Кавказі його служба продовжується ще чотири роки — до 1935 року. Після підвищення по службі М. О. Лістенгурт обіймає посаду начальника відділення Контррозвідувального відділу Повноваж­ного представництва Об'єднаного державного політич­ного управління по Північнокавказькому краю. Невдовзі його знову призначають до підрозділу зов­нішньої розвідки, де до 1934 року він очолює Іноземний відділ Повноваженого представництва зазначеного ОДПУ. У січні 1934 року М. О. Лістен­ гурта було переведено до Особливого відділу. У зазна­ченому підрозділі, який у липні цього ж року реоргані­зовано в Особливий відділ Управління державної без­пеки Управління народного комісаріату внутрішніх справ по Північнокавказькому краю, він обіймає поса­ду помічника начальника відділу.

На новому місці служби з січня 1935 року в секрет­но-політичному відділі УДБ Управління НКВС по Азово-Чорноморському краю М. О. Лістенгурта при­значено заступником начальника вказаного підрозді­лу. З цієї посади він був звільнений 1 липня 1935 року, а у серпні 1936 року очолив відділення СПВ Головного Управління державної безпеки НКВС СРСР. У цьому ж році йому присвоєно звання старшого лейтенанта держбезпеки.

Наступне місце служби М. О. Лістенгурта — ГУДБ НКВС СРСР, де з червня 1937 року він обіймає посаду помічника начальника 5-го відділу. Цього ж року його нагороджено орденом Червоної Зірки. У лютому 1938 року М. О. Лістенгурт за черговим призначенням прибуває до України, де в УДБ НКВС Української РСР тимчасово виконує обов'язки начальника 3-го відділу (зовнішня розвідка).

В останній період служби в органах державної без­пеки М. О. Лістенгурта у червні 1938 року призначено заступником начальника 3-го відділу Першого Управ­ління НКВС СРСР, йому присвоєно звання майора дер­жбезпеки. На цій посаді працює до 25 жовтня 1938 року, коли його заарештовано.

Згодом, 27 січня 1939 року, М. О. Лістенгурта звіль­нено зі служби, 22 лютого 1939 року засуджено на смерть і розстріляно.

Джерело."Керівники Української зовнішньої розвідки" В.Хоменко,О.Скрипник,І.Шиденко,І.Білоконь,В.Романюк