Січинський (Сіцінський) Юхим (Евтим) Йосипович

Український історик, педагог, громадський діяч, православний священик

Народився 1859 р. в с. Мазники Летичівського повіту Подільської губернії в родині священика. Навчався у Кам'янець-Подільському духовному училищі, семінарії, Київ­ській духовній академії. 1885 р. здобув ступінь кандидата бого­слов'я.

На формування наукових інтересів майбутнього дослідника вплинуло спілкування з В. Антоновичем, який залучив його до архівних пошуків та археологічних розвідок. У роки навчання з'явилися перші публікації Ю. Січинського з історії та етнографії Поділля.

З 1889 р. проживав у Кам'янці-Подільському, був священи­ком. У 1892—1918 рр. — редактор «Подольских епархиальных ведомостей», «Православной Подолии», «Подолии» та інших періодичних видань. Організував археологічні дослідження Бакатського скельного монастиря. У 1903—1921 рр. очолив По­дільське історико-археологічне товариство; був членом Москов­ського археологічного товариства.

На початку XX ст. виходить друком низка праць Ю. Січинсько­го: «Нариси історії Поділля», «Археологическая карта Подольской губернии», «Стародавні церкви Поділля», «Оборонні замки Західного Поділля XIV—XVIII ст.», «Кам'янецька форте­ця». Науковий доробок ученого становить понад 180 розвідок і досліджень.

У 1890—1922 рр. — засновник і розвідувач Кам'янець-Подільського історико-археологічного музею. Зібрав і подарував му­зею 20 тис. експонатів, серед яких — унікальні ікони, культові предмети, першодруки та рукописні книги. Розробив спеціальну програму з дослідження народних вишивок та писанок. Сам зібрав унікальну колекцію вишивок, колекція писанок не збе­реглася, проте в роботі «Пасхальные писанки» подано опис і класифікацію писанкових орнаментів та символіки.

У 1918 р. став приват-доцентом богословського факультету, того ж року створеного Українського державного університету (Кам'янець-Подільський).

З приходом радянської влади університет закрили, майно протоієрея Січинського — конфіскували. Сам він став хранителем музею.

У серпні 1929 р. Ю. Січинського було заарештовано, ймовір­но, у справі СВУ, але через вісім місяців звільнено, а справу закрито. Працював у музейному містечку в Києві. 50-річчя на­укової діяльності дослідника було урочисто відзначено у Празі та Львові. Згодом його звільнено з роботи.

1933 р. Ю. Січинський повернувся до Кам'янця-Подільського. 1937 р. 78-річного вченого знову заарештували, однак прови­ну не змогли довести і незабаром звільнили.

Член Історичного товариства Нестора Літописця (з 1896), Наукового товариства ім. Т. Шевченка (з 1899).

Помер 7 грудня 1937 р. у Кам'янці-Подільському.