Борис Валентинович Єременко

Син В.Н.Єременка — доктор хімічних наук, професор Київського університету ім. Тараса Шевченка. Закінчив хімічний факультет цього університету, аспірантуру, на викладацькій роботі на кафедрі фізичної хімії полімерів і колоїдів — з 1964 р. 1967 року захистив кандидатську дисертацію «Радіометричне дослідження сорбції йонів з розчинів колоїдними осадами», 1983 року — докторську дисертацію «Адсорбція нейоногенних полімерів та електроповерхневі властивості дисперсних системУ 1988—1993 рр. був завідувачем кафедри фізичної хімії полімерів і колоїдів. Основні напрями наукових досліджень — адсорбція полімерів на поверхні часточок дисперсної фази, електро-поверхневі властивості дисперсних систем за наявності полімерів, природа стійкості та механізми коагуляції полімеровмісних дисперсних систем. Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць. Підготував 6 кандидатів наук.