Зібер-Шумова Надія Олімпивна

Зібер-Шумова Надія Олімпіївна(1856—1901 рр.)  займалася фізіологічною хімією під керівництвом професора М.В. Ненцького.  У 1891 р. вона перейшла працювати в Імператорський інститут експериментальної медицини помічником завідуючого хімічним відділенням. У 1895 і 1898 рр. взяла участь в експедиціях, які боролися із чумою великої рогатої худоби шляхом щеплень (на Кавказі). Після 11-річного самостійного завідування хімічним відділенням була поставлена на чолі його, одержавши права дійсного члена інституту (перша жінка). Зібер-Шумовій належить багато робіт з фізіологічної хімії, які стосуються, головним чином, хімічного складу різних пігментів тваринних тканин і виділень, барвників крові та їх похідних, оксидаз та інших ферментів, біології бродіння й гниття, хімічного складу бактерій, токсинів, анти-токсинів. Усі роботи до 1901 р. було зібрано у виданому Зібер- Шумовою посмертному збірнику праць М.В. Ненцького (Магсеli Nепскі Орега оmпіа, Брауншвейг, 1904). Наступні статті було надруковано в «Zеіtsсhг. f. рhуsіоl Сhеmіе» і «Російському лікарі».