Смотрицький Герасим Данилович

Український

церковний та освітній діяч, письменник

Народився у першій половині XVI ст. в с. Смотрич (тепер Дунаєвецького району Хмельницької області). Ьходив зі шляхетської родини. До 1576 р. обіймав посаду міського писаря в Кам'янці-Подільському. Потім був підскарбієм у князя К. Острозького, став одним із передових діячів Острозького братства. Належав до гуртка, до якого входили визначні діячі української культури К. Острозький, Д. Наливайко та ін.

З 1580 р. був першим ректором першої української школи вищого типу (слов'яно-греко-латинської колегії) в Острозі, Разом з І. Федоровим готував острозькі видання. Найвизнач­нішою пам'яткою його літературної діяльності є Острозька біблія (1580―1581), до якої написав дві передмови ― прозою та у віршах. Серед видатних літературних праць Г. Смотрицького слід назвати «Буквар» (1578), а також полемічні трактати «Ключ царства небесного» (перша друкована пам'ятка україн­ської полемічної літератури) та «Календар римський новий», які вийшли однією книгою в Острозі 1587 р. Написав низку сатиричних полемічних творів, що не збереглися.

Мова творів Г. Смотрицького наближена до народної. Пись­менник розвінчував папу римського та єзуїтів, які намагалися покатоличити український та білоруський народи, виступав проти соціального гноблення своїх співвітчизників.

Помер 12 жовтня 1594 р. в Острозі.